Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Top Vakantie heeft een aangepast “coronaproofed” aanbod aan vakanties met overnachting in het binnenland uitgewerkt
waarbij is uitgegaan van volgende punten:

  • Veiligheid, gezondheid en verantwoordelijkheid voor deelnemers én vrijwilligers
  • Programma: het beleven van een fijne groepsvakantie staat voorop (geen complexe uitstappen, vermijdbare contacten met externen, …)
  • Leeftijdsgrenzen: voor deelnemers van 3 tot en met 16 jaar (strikte scheiding tussen -12 en +12 jaar)
  • Aangepaste duurtijd van de vakantie: om tussen 2 groepen in extra te kunnen inzetten op hygiëne (ontsmetten materiaal, desinfecteren en verluchten vakantiecentra, …)
  • Beperkte groepen: 1 bubbel van 50 personen per vakantiecentrum, met uitzondering van eventueel vakanties in Hotelschool Ter Duinen
  • Geen gezamenlijk kampvervoer: deelnemers dienen zelf gebracht en opgehaald te worden
  • Wat je extra zelf voorziet: slaapzak, matrasovertrek, kussen(sloop)

Hier kan u een vakantie zoeken voor uw kind!

Hier kan u een vakantie zoeken voor uw kind!

Leeftijd van uw kind