Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Onze fundamenten

De “fundamenten” zijn voor Top Vakantie de vertaling van het waardenkader van de organisatie.

Samengevat zeggen onze “fundamenten” dat:

  • Top Vakantie ageert vanuit een sociale bekommernis. Zij biedt jongeren een zinvolle vakantie aan, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond.

  • Top Vakantie organiseert groepsvakanties met een gevarieerd en evoluerend aanbod. Het groepsgebeuren primeert. In de groep krijgt elke deelnemer de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen.

  • Top Vakantie bundelt alle krachten om te garanderen dat elke vakantie in een sfeer van openheid en respect voor ieders eigenheid verloopt. Jongeren krijgen geen stempel opgedrukt. Ieders eigen waarde is belangrijk. Top Vakantie is pluralistisch.

  • Top Vakantie steunt op creatieve en enthousiaste medewerkers. Top Vakantie streeft naar kwaliteit van de medewerkers door een zorgvuldige werving, een uitgebreide vorming en een permanente begeleiding. Zij heeft respect voor de opdracht van haar medewerkers en streeft een open en vlotte communicatie na.

  • Top Vakantie is ten zeerste bekommerd om de morele en de fysieke veiligheid van haar deelnemers en medewerkers. Dit betekent dat elke betrokkene, deelnemer of medewerker, afspraken en regels naleeft, risico’s vermijdt en ongevallen voorkomt. Top Vakantie zorgt er vooral voor dat jongeren zich geborgen en thuis voelen.

  • Top Vakantie kan haar doelstellingen slechts realiseren met een goed management. Daarbij zijn een positief imago en een gericht en gezond financieel beleid van essentieel belang.