Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Onze verzekeringen

Ongevallenverzekering inbegrepen

De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen (Axa Belgium) en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v derden (Axa Belgium). Een franchise van € 125,00 is van toepassing voor de lichamelijke ongevallen en van € 500,00 voor de burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Na tussenkomst van de ziekenfondsen wordt terugbetaling van de onkosten voorzien tot 20% van het wettelijke plafond inzake aarbeidsongevalen:

-Levenslange invaliditeit:€ 37.500,00

-Overlijden:€ 7.500,00

De medico-mutualistische reglementering wordt toegepast. Heelkundige en ziekenhuiskosten, die niet het gevolg zijn van een ongeval, vallen niet ten laste van onze organisatie. Wat de gewone gezondheidszorgen betreft, worden enkel de door het ziekenfonds verstrekte tussenkomsten, door de gezinnen aan onze organisatie terugbetaald. Buitengewone onkosten (b.v. tandartskosten, gebroken bril of prothese, vervoer met ziekenwagen,...) worden volledig aan de ouders gefactureerd. Verlies van bril en prothese zijn niet gedekt. Omwille van administratiekosten worden de medische kosten minder dan €12,50 niet terugbetaald. De vervoeronkosten met ziekenwagen tussen twee ziekenhuizen zijn enkel gedekt op medische vraag.

Bijstandsverzekering inbegrepen

Voor de verblijven in het buitenland is een bijstandsverzekering (Europ Assistance) afgesloten die een veilige repatriëring van de deelnemer mogelijk maakt in bepaalde ernstige gevallen (ziekte of ongeval, niet bij antecedenten). Alleen de directie beslist over de inwerkingtreding van deze procedure. De deelnemers kunnen zelf eventueel bijkomende verzekeringen afsluiten bij hun eigen verzekeraar en op eigen initiatief.