Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Top Vakantie vzw

Top Vakantie, Vormingswerk en Vrijetijdsbesteding voor Jongeren vzw stelt jongeren en iedereen die met hun opvoeding begaan is - ouders en organisaties - een waaier van jongerenvakanties voor waarbij het educatieve aspect primeert.

De verblijven, stages en reizen worden uitgewerkt en geanimeerd door teams van vrijwilligers, die door Top Vakantie vzw worden opgeleid. 

Hierbij wordt nauwlettend toegezien op de pedagogische aspecten van de vrijetijdsbesteding, de onontbeerlijke technische bijscholing en de aanpassing aan uitgewerkte projecten voor elk type vakantie.

Als pluralistische vereniging eerbiedigt Top Vakantie vzw elke waardedragende overtuiging en hecht zij bijzonder veel belang aan de sociale ontplooiing die het gevolg is van een goed geleid groepsleven.

Top Vakantie vzw wordt door de Vlaamse overheid als landelijke jeugddienst erkend.

Top Vakantie vzw, Vacances Vivantes asbl, AEP Coördinatie- en Dienstencentrum vzw en de Stichting AEP vormen samen de Groep AEP.  

Licentie 6142.


Lid ISTO.
  Website Groep AEP