Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Corona en Top Vakantie


Paasvakantie

 Op 5 maart besliste het Overlegcomité dat jeugdkampen met overnachtingen opnieuw mogelijk zouden zijn tijdens de paasvakantie. De verdere modaliteiten (leeftijden, aangekondigde teststrategie, toegelaten activiteiten, ...) zouden de dagen nadien uitgewerkt worden door De Ambrassade en de overheid, in overleg met de virologen.

Er werd ons hierover tegen half maart meer duidelijkheid beloofd. Dat is helaas niet gelukt. Samen met alle jeugdverenigingen wachten we momenteel nog altijd op de definitieve richtlijnen. De tijd dringt ondertussen voor iedereen. We hopen dan ook snel definitief groen licht te krijgen vanuit de overheid om onze Top Vakanties in de paasvakantie verder te kunnen organiseren en zodat we hierover ook naar jullie toe kunnen communiceren.Zomervakantie

Op dit ogenblik is het onmogelijk te voorspellen hoe de evolutie van de crisis zich zal verderzetten en welke maatregelen van toepassing zullen zijn voor het jeugdwerk in de zomervakantie.

Het programma voor 2021 werd vastgelegd met de algemene principes van de jeugdwerkregels (bvb contactgroepen, scheiding leeftijden, ...) van tijdens 'Zomer 2020' in het achterhoofd. Toch hebben we omdat we over de zomer heel wat hoopgevende signalen ontvangen vooral de blik vooruit gericht: geen onverantwoorde risico's, maar wel terug zoveel als mogelijk "normaal". We hebben het aanbod dan ook niet a priori "in handgel gewassen", maar kunnen het met kleine ingrepen flexibel aanpassen naargelang de algemeen geldende regels in de samenleving.

Uitgangspunt blijft ook dat we zoveel mogelijk kinderen en jongeren willen laten genieten van ons aanbod. Er zijn hiervoor ruim voldoende plaatsen voorzien. FAQ's

In deze FAQ’s proberen we zoveel mogelijk antwoorden op eventuele vragen te verzamelen. Wij blijven steeds verder werken op de geldende Jeugdwerkregels. Deze FAQ’s worden dan ook geüpdatet, naarmate er nieuwe fases in de crisis, vragen én antwoorden opduiken.


Welke coronamaatregelen worden er genomen?

De te treffen maatregelen worden in het jeugdwerk aan een algemeen in de sector geldende kleurcode gekoppeld. Deze maatregelen gaan van een contactgroep met een bepaalde grootte, scheiding tussen bepaalde leeftijdsgroepen, toegelaten activiteiten, mondmaskerplicht (op bepaalde momenten), ... Afhankelijk van de leeftijd van de meerderheid van de deelnemers kunnen er ook nog “aangepaste” coronamaatregelen gelden. Doordat de verspreiding van het virus een andere impact heeft op -12 en +12 gelden mogelijks strengere normen binnen een +12-groep, dan binnen een contactgroep voor -12.

Uitgangspunt is steeds het vakantiegevoel te laten primeren en zo min mogelijk aan het Jeugdwerk-DNA te raken: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. 

We letten verder natuurlijk allemaal zelf op alle gekende hygiënische maatregelen: handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog, … De begeleiding zal er natuurlijk ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat alles en iedereen veilig, proper en gezond blijft. Gebouwen worden extra veel gepoetst en verlucht.


Hoe is het aanbod opgebouwd?

Je kan inschrijven voor alle vakanties met én zonder overnachting tijdens de paas- en de zomervakantie via de website.

Naargelang de situatie en de mogelijkheden kan het voorgestelde vakantie-aanbod (tot 18 jaar) nog verder aangepast worden. Er zijn voldoende plaatsen voor elke leeftijd in elke vakantie voorzien.

Voor het vormingsaanbod (vanaf 15 jaar) kan je inschrijven via www.topvorm.net.Wie mag er mee?

We stellen ons aanbod open om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een Top Vakantie te laten beleven. Sowieso moeten we rekening houden met onderstaande voorwaarden:

  • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
  • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.

Wat als sommige activiteiten op vakantie uiteindelijk toch niet kunnen doorgaan omwille van coronamaatregelen?

Indien bepaalde activiteiten uiteindelijk toch niet zouden kunnen doorgaan, proberen we altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.


Wat als een kind ziek wordt op vakantie?

Wegens de steeds veranderende situatie wordt de geldende procedure pas kort voor elke vakantie telkens van een update voorzien door de Ambrassade op basis van de aanbevelingen van Sciensano. Wij communiceren de geldende procedure naar alle deelnemers en vrijwilligers in de vertrekdocumenten en zo gauw deze gekend is.

Voorbeeld flowchart situatie oktober 2020

  Flowchart Stappenplan - Vakanties zonder overnachting


Wat als een kind of begeleider in de kampbubbel besmet blijkt tijdens of tot 2 dagen na de vakantie?

Wegens de steeds veranderende situatie wordt de geldende procedure pas kort voor elke vakantie telkens van een update voorzien door de Ambrassade op basis van de aanbevelingen van Sciensano. Wij communiceren de geldende procedure naar alle deelnemers en vrijwilligers in de vertrekdocumenten en zo gauw deze gekend is.Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie (want het is een ziekte en geen lichamelijk ongeval), maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Top Vakantie. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.


Ik ging op reis naar het buitenland voor aanvang van mijn geboekte Top Vakantie. Kan ik nog vertrekken? 

Indien u voor aanvang van uw Top Vakantie in het buitenland was, check dan tijdig welke kleurcode jouw vakantieland van Buitenlandse Zaken* krijgt.

Om nadien op Top Vakantie te kunnen vertrekken, gelden volgende zaken**:

  • Rood: je kan niet vertrekken zonder verplichte quarantaine en een negatief testresultaat.
  • Oranje: je kan niet vertrekken zonder thuisquarantaine en een negatief testresultaat.
  • Groen: we bevelen je aan om minstens 2 dagen thuis te zijn vooraleer je alweer op Top Vakantie vertrekt.

* De kleurcodes die bepaalde landen krijgen, wisselen van dag tot dag. Check deze regelmatig.

** Top Vakantie hanteert mogelijks strengere regels dan de overheid.


Krijg ik een financiële tegemoetkoming als het kamp van mijn kind voortijdig dient beëindigd te worden?

Top Vakantie voorziet niet in een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer een kind wegens ziekte vroegtijdig het kamp dient te verlaten. Het Corona-gebeuren legt ons als organisatie namelijk heel wat (beperkende) maatregelen op die een impact hebben op onze werking en financiën. Vanuit de koepel van de jeugdwerkorganisaties worden ouders dan ook opgeroepen solidair te zijn met de jeugdwerkorganisaties.


Heeft Top Vakantie eigenlijk schade van al deze toestanden?

Absoluut! De coronacrisis treft ons allemaal erg hard. In de eerste plaats als mens en als samenleving. We zijn met Top Vakantie erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen. De maatregelen die worden genomen, zijn ernstig en roepen ons op voor gezamenlijke solidariteit en verantwoordelijkheid.

De impact van de epidemie treft Top Vakantie daarnaast ook als organisatie. We volgen echter alles zo goed mogelijk op en nemen de nodige maatregelen zodat Top Vakantie doorheen deze crisis geraakt. We danken jou ook voor het vertrouwen in Top Vakantie.