Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Corona - update 23/07/2020


Zomervakantie

Vrijdag 22 mei 2020 werd met de nodige toeters en bellen in een persconferentie aangekondigd dat we deze zomervakantie op kamp kunnen. Hoera! Op 1 juli vertrokken de eerste deelnemersgroepen op Top Vakantie in hun kampbubbel. Ondertussen beleven week na week nieuwe deelnemersgroepen een fijne Top Vakantie.

Al onze Top Vakanties deze zomervakantie zijn aangepast aan de geldende strenge voorwaarden en veiligheidsprotocollen die we samen binnen het Jeugdwerk toepassen. Het oorspronkelijk geplande programma werd vervangen door een coronaproofed - modewoord, we weten het, maar geen betere vlag dekt de lading - aanbod: "Zomer 2.0".

Zo vinden er geen buitenlandse Top Vakanties plaats. De Nationale Veiligheidsraad besliste dat buitenlandse groepsvakanties voor kinderen en jongeren binnen een perimeter van 150 km vanaf de landsgrenzen dienen georganiseerd te worden. Al onze oorspronkelijk geplande buitenlandse bestemmingen vielen buiten deze perimeter. 

Ook de binnenlandse vakanties zijn onderhevig aan tal van strenge voorwaarden. Top Vakantie besloot dan ook haar oorspronkelijke aanbod aan vakanties in België volledig te annuleren en een alternatief aanbod uit te werken.

Tijdens onze binnenlandse vakanties met overnachting leggen we het accent op het beleven van een fijne groepsvakantie. Alle toeters en bellen (geen pretparken, complexe uitstappen, vermijdbare contacten met externen, …) worden hier voor een keer achterwege gelaten. Met uitzondering van de cursussen Animator en Hoofdanimator in het Jeugdwerk en een Musicalkamp wordt dit aangeboden voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 16 jaar, waarbij we een strikte scheiding hanteren tussen 3-12 jaar (tot en met 6e leerjaar lager onderwijs) en 12-16 jaar (vanaf 1e jaar secundair onderwijs). Voor iedereen en in elke vakantieweek zijn voldoende plaatsen voorzien. Je kan ook een keuze maken uit heel wat thema's over de ganse zomervakantie heen. Veiligheid, gezondheid en verantwoordelijkheid zijn evenwel de sleutelwoorden. Gezien de veiligheidsprotocollen met betrekking tot bijvoorbeeld het gebruik van materiaal werd het aanbod per periode wel gerationaliseerd.

Buiten een nieuw speelpleinproject in samenwerking met het OLV Ziekenhuis in Aalst op de site van JVC Schotte, een speelplein louter voor de Zorg dus, worden deze zomervakantie geen traditionele Kids' Days en Xpertweken, de gekende vakanties zonder overnachting, ingericht.   

Inschrijven voor een binnenlandse Top Vakantie met overnachting is nog steeds mogelijk tot zolang er plaatsen in de kampbubbel zijn. Dit kan via de website. 

 


FAQ's: we gaan op kamp!

In deze FAQ’s proberen we zoveel mogelijk antwoorden op eventuele vragen te verzamelen. Wij blijven steeds verder werken op de Jeugdwerkregels. Deze FAQ’s worden dan ook, naarmate er nieuwe vragen én antwoorden opduiken, op regelmatige basis geüpdatet worden.


Welke coronamaatregelen worden er genomen?

Binnen onze bubbel gelden “verzwakte” coronamaatregelen. Bepaalde spelletjes met teveel fysiek contact zullen dit jaar geweerd worden, maar binnen een bubbel dien je geen social distancing te bewaren of mondmasker te dragen. Dit zou immers teveel raken ons jeugdwerk-DNA: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. Het vakantiegevoel primeert. 

De verspreiding van het virus heeft een andere impact op -12 en +12. Er gelden dus strengere normen voor +12-jarigen, dan voor -12-jarigen. Worden oudere en jongere deelnemers gemend, dan dient een groep steeds de strengst geldende normen te volgen. Hierdoor kozen we er als organisatie voor om een strikte scheiding tussen de -12- (of tot en met 6e leerjaar afgewerkt hebben) en +12-jarigen (of vanaf 1e middelbaar afgewerkt hebben) te hanteren. Het dragen van een mondmasker is ook voor +12 evenwel enkel noodzakelijk in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is.

We letten verder allemaal zelf op alle gekende hygiënische maatregelen: handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog, … De begeleiding zal er natuurlijk ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat alles en iedereen veilig, proper en gezond blijft. Gebouwen worden dit jaar extra veel gepoetst en verlucht.

Wat als sommige activiteiten op vakantie uiteindelijk toch niet kunnen doorgaan omwille van coronamaatregelen?

Indien bepaalde activiteiten uiteindelijk toch niet zouden kunnen doorgaan, proberen we altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.


Wat als een kind ziek wordt op vakantie?

Zo gauw een kind ziek wordt op vakantie wordt het in afzondering verzorgd. Er wordt uitgemaakt of de ziektesymptomen aan corona of aan externe factoren (bvb zon, oververmoeidheid, andere voeding, ...) zouden kunnen gelinkt worden.

Worden externe factoren uitgesloten en is er een vermoeden van een besmetting, dan moet het kind naar huis en binnen de 24 uur naar de huisdokter of een triagepunt te gaan. Daar wordt beslist of er al dan niet een test dient afgenomen te worden. Indien er een test afgenomen wordt, dient de rest van de kampbubbel "in quarantaine op de kamplocatie te gaan. Er mag nog op het volledige kampterrein in de bubbel gespeeld worden, maar  contacten met externen moeten nog meer dan anders al vermeden worden en de kamplocatie wordt zo weinig mogelijk verlaten. Is de test negatief, dan wordt de quarantaine opgeheven. Is de test positief, dan dient de ganse kampbubbel naar huis te gaan. We hebben er dus alle belang bij zo snel mogelijk te weten:

  1. of er een test wordt afgenomen,
  2. wat de resultaten van die test zijn.

  Indien een kind naar huis moet, staat de permanentiedienst van Top Vakantie klaar om te helpen waar nodig.

  Flowchart Stappenplan - Vakanties met overnachting
  Flowchart Stappenplan - Vakanties zonder overnachtingWat als een kind of begeleider in de kampbubbel besmet blijkt tijdens de vakantie?

Indien een kind of begeleider uit binnen de 2 dagen na afloop van een vakantie een positieve test heeft, dienen ook de resterende deelnemers én vrijwilligers uit de kampbubbel naar huis te gaan. Iedereen dient zo snel mogelijk opgehaald te worden door een ouder/verantwoordelijke en in thuisquarantaine te gaan. Zelf een test laten afnemen wordt ook ten stelligste aanbevolen. Je kan ook gecontacteerd worden door contacttracers op basis van het logboek dat tijdens de vakantie verplicht dient bijgehouden te worden.


Wat als een kind of begeleider in de kampbubbel besmet blijkt binnen 2 dagen na de vakantie?

Indien een kind of begeleider in een kampbubbel een positieve test heeft binnen de twee dagen na afloop van de vakantie, worden de resterende deelnemers én vrijwilligers uit de kampbubbel hiervan op de hoogte gebracht. Zij dienen hierop in thuisquarantaine te gaan. Zelf een test laten afnemen wordt ook ten stelligste aanbevolen. Je kan ook gecontacteerd worden door contacttracers op basis van het logboek dat tijdens de vakantie verplicht dient bijgehouden te worden.


Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie (want het is een ziekte en geen lichamelijk ongeval), maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Top Vakantie. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.


Ik ging op reis naar het buitenland voor aanvang van mijn geboekte Top Vakantie. Kan ik nog vertrekken? 

Indien u voor aanvang van uw Top Vakantie in het buitenland was, check dan tijdig welke kleurcode jouw vakantieland van Buitenlandse Zaken* krijgt.

Om nadien op Top Vakantie te kunnen vertrekken, gelden volgende zaken**:

  • Rood: je kan niet vertrekken zonder verplichte quarantaine en een negatief testresultaat.
  • Oranje: je kan niet vertrekken zonder thuisquarantaine en een negatief testresultaat.
  • Groen: we bevelen je aan om minstens 2 dagen thuis te zijn vooraleer je alweer op Top Vakantie vertrekt.

* De kleurcodes die bepaalde landen krijgen, wisselen van dag tot dag. Check deze regelmatig.

** Top Vakantie hanteert mogelijks strengere regels dan de overheid.


Krijg ik een financiële tegemoetkoming als het kamp van mijn kind voortijdig dient beëindigd te worden?

Top Vakantie voorziet niet in een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer een kind wegens ziekte vroegtijdig het kamp dient te verlaten. Het Corona-gebeuren legt ons als organisatie namelijk heel wat (beperkende) maatregelen op die een impact hebben op onze werking en financiën (o.a. het werken in bubbels van 50 personen (deelnemers en begeleiders) per vakantiecentrum/gebouw, diverse sanitaire maatregelen, …). Vanuit de koepel van de jeugdwerkorganisaties worden ouders dan ook opgeroepen solidair te zijn met de jeugdwerkorganisaties.


Heeft Top Vakantie eigenlijk schade van al deze toestanden?

Absoluut! De coronacrisis treft ons allemaal erg hard. In de eerste plaats als mens en als samenleving. We zijn met Top Vakantie erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen. De maatregelen die worden genomen, zijn ernstig en roepen ons op voor gezamenlijke solidariteit en verantwoordelijkheid.

De impact van de epidemie treft Top Vakantie daarnaast ook als organisatie. Het volledige aanbod in de paasvakantie werd geannuleerd, tijdens de zomervakantie blijft enkel een sterk gereduceerd binnenlands aanbod over, onze vrijwilligerswerking heeft heel wat fysieke activiteiten en bijeenkomsten gemist, ... Dit heeft een ernstige impact op onze werking en financiën. We volgen echter alles zo goed mogelijk op en nemen de nodige maatregelen zodat Top Vakantie doorheen deze crisis geraakt. We danken jou ook voor het vertrouwen in Top Vakantie. Indien we je geen Top Vakantie(-cursus) konden bezorgen, hopen we je in ieder geval in de toekomst wel weer terug te zien!