Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Corona en Top Vakantie


In een bubbel, onder bepaalde voorwaarden en met tal van afspraken over onder andere extra hygiëne konden duizenden kinderen en jongeren dankzij het Jeugdwerk van een zalig zomerkamp genieten. Mede dankzij de te volgen veiligheidsprotocollen gebeurden er nauwelijks besmettingen met corona op kampen. 

De gezondheidscrisis hebben we jammer genoeg nog steeds niet achter de rug. Met de positieve ervaring van de zomervakantie in het achterhoofd spelen we in het Jeugdwerk ook in het najaar wel "onbezorgd" verder onder geldende veiligheidsprotocollen. We werken hierbij verder op basis van de risicokleurcodes uit het onderwijs. Je vindt hieronder 4 verschillende plannen terug: voor de groene, gele, oranje en rode fase.

De algemene principes van de jeugdwerkregels tijdens de zomer worden behouden om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten genieten van Jeugdwerk.

Al onze Top Vakanties voor het najaar zijn aangepast aan de geldende voorwaarden en veiligheidsprotocollen die we samen binnen het Jeugdwerk toepassen. We bieden een volledig coronaproofed programma aan.

Tijdens onze vakanties leggen we het accent op het beleven van een fijne groepsvakantie.

 • Programma: we leggen de nadruk op samen spelen en genieten. Toeters en bellen worden achterwege gelaten.
 • Leeftijd: we hanteren een strikte scheiding hanteren tussen 3-11 jaar en 12-16/12-18 jaar.
 • Aanbod: in elke vakantieweek zijn voldoende plaatsen voorzien. Veiligheid, gezondheid en verantwoordelijkheid zijn steeds de sleutelwoorden. Er is zowel een aanbod aan vakanties met als zonder overnachting.

Inschrijven voor een Top Vakantie is mogelijk tot zolang er plaatsen in de kampbubbel zijn. Dit kan via de website. 


FAQ's: we gaan op kamp!

In deze FAQ’s proberen we zoveel mogelijk antwoorden op eventuele vragen te verzamelen. Wij blijven steeds verder werken op de geldende Jeugdwerkregels. Deze FAQ’s worden dan ook geüpdatet, naarmate er nieuwe vragen én antwoorden opduiken.


Welke coronamaatregelen worden er genomen?

Binnen onze bubbel gelden “verzwakte” coronamaatregelen. Bepaalde spelletjes met teveel fysiek contact zullen dit jaar geweerd worden, maar indien de meerderheid van de deelnemers binnen de bubbel -18 jaar is, dien je geen social distancing te bewaren of mondmasker te dragen. Dit zou immers teveel raken ons jeugdwerk-DNA: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. Het vakantiegevoel primeert

De verspreiding van het virus heeft een andere impact op -12 en +12. Er gelden dus strengere normen voor +12-jarigen, dan voor -12-jarigen. Worden oudere en jongere deelnemers gemengd, dan dient een groep steeds de strengst geldende normen te volgen. Hierdoor kozen we er als organisatie voor om een strikte scheiding tussen de -12- (tot en met 11 jaar) en +12-jarigen (of vanaf 1e middelbaar) te hanteren. Het dragen van een mondmasker is voor +12 noodzakelijk in contact met externen/andere bubbels wanneer social distancing niet mogelijk is.

We letten verder allemaal zelf op alle gekende hygiënische maatregelen: handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog, … De begeleiding zal er natuurlijk ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat alles en iedereen veilig, proper en gezond blijft. Gebouwen worden dit jaar extra veel gepoetst en verlucht.


Hoe is het aanbod opgebouwd?

Momenteel kan je al effectief inschrijven voor binnenlandse vakanties met én zonder overnachting.

Voor de buitenlandse Top Vakanties kan je alvast een plek reserveren. Zo bent je zeker van een plaats. Van zodra de overheid effectief groen licht geeft voor het organiseren van jeugdvakanties in het buitenland gaat de reservatie over naar een effectieve inschrijving. Bij het, wegens coronamaatregelen, niet kunnen doorgaan van de buitenlandse reis zijn er toch geen annuleringskosten.

Doordat de situatie en de mogelijkheden dagelijks kunnen wijzigen, kan je momenteel enkel inschrijven voor het vakantieaanbod in de herfst-, de kerst- en de krokusvakantie (tot 18 jaar). Voor het vormingsaanbod (vanaf 15 jaar) voor het ganse werkjaar kan je al inschrijven via www.topvorm.net.

Er zijn voldoende plaatsen voor elke leeftijd in elke vakantie voorzien.Wie mag er mee?

Voor vakanties en vormingsactiviteiten waar de meerderheid van de deelnemers 18+ is, gelden strengere veiligheidsvoorschriften dan voor de vakanties en vormingsactiviteiten waar de meerderheid van de deelnemers -18 jaar is.

Sowieso moeten we rekening houden met onderstaande voorwaarden:

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.
 • Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing .
  In de gele fase wordt minimaal het aanwezigheidsregister gevraagd en indien mogelijk ook de medische fiches. 


Wat als sommige activiteiten op vakantie uiteindelijk toch niet kunnen doorgaan omwille van coronamaatregelen?

Indien bepaalde activiteiten uiteindelijk toch niet zouden kunnen doorgaan, proberen we altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.


Wat als een kind ziek wordt op vakantie?

01/10/2020: deze FAQ krijgt nog een update op basis van de Jeugdwerkregels voor het werkjaar waar nog volop aan gewerkt wordt!

Zo gauw een kind ziek wordt op vakantie wordt het in afzondering verzorgd. Er wordt uitgemaakt of de ziektesymptomen aan corona of aan externe factoren (bvb zon, oververmoeidheid, andere voeding, ...) zouden kunnen gelinkt worden.

Worden externe factoren uitgesloten en is er een vermoeden van een besmetting, dan moet het kind naar huis en binnen de 24 uur naar de huisdokter of een triagepunt te gaan. Daar wordt beslist of er al dan niet een test dient afgenomen te worden. Indien er een test afgenomen wordt, dient de rest van de kampbubbel "in quarantaine op de kamplocatie te gaan. Er mag nog op het volledige kampterrein in de bubbel gespeeld worden, maar  contacten met externen moeten nog meer dan anders al vermeden worden en de kamplocatie wordt zo weinig mogelijk verlaten. Is de test negatief, dan wordt de quarantaine opgeheven. Is de test positief, dan dient de ganse kampbubbel naar huis te gaan. We hebben er dus alle belang bij zo snel mogelijk te weten:

 1. of er een test wordt afgenomen,
 2. wat de resultaten van die test zijn.

Indien een kind naar huis moet, staat de permanentiedienst van Top Vakantie klaar om te helpen waar nodig.

  Flowchart Stappenplan - Vakanties met overnachting
  Flowchart Stappenplan - Vakanties zonder overnachtingWat als een kind of begeleider in de kampbubbel besmet blijkt tijdens de vakantie?

Indien een kind of begeleider uit binnen de 2 dagen na afloop van een vakantie een positieve test heeft, dienen ook de resterende deelnemers én vrijwilligers uit de kampbubbel naar huis te gaan. Iedereen dient zo snel mogelijk opgehaald te worden door een ouder/verantwoordelijke en in thuisquarantaine te gaan. Zelf een test laten afnemen wordt ook ten stelligste aanbevolen. Je kan ook gecontacteerd worden door contacttracers op basis van het logboek dat tijdens de vakantie verplicht dient bijgehouden te worden.


Wat als een kind of begeleider in de kampbubbel besmet blijkt binnen 2 dagen na de vakantie?

Indien een kind of begeleider in een kampbubbel een positieve test heeft binnen de twee dagen na afloop van de vakantie, worden de resterende deelnemers én vrijwilligers uit de kampbubbel hiervan op de hoogte gebracht. Zij dienen hierop in thuisquarantaine te gaan. Zelf een test laten afnemen wordt ook ten stelligste aanbevolen. Je kan ook gecontacteerd worden door contacttracers op basis van het logboek dat tijdens de vakantie verplicht dient bijgehouden te worden.


Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie (want het is een ziekte en geen lichamelijk ongeval), maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Top Vakantie. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.


Ik ging op reis naar het buitenland voor aanvang van mijn geboekte Top Vakantie. Kan ik nog vertrekken? 

Indien u voor aanvang van uw Top Vakantie in het buitenland was, check dan tijdig welke kleurcode jouw vakantieland van Buitenlandse Zaken* krijgt.

Om nadien op Top Vakantie te kunnen vertrekken, gelden volgende zaken**:

 • Rood: je kan niet vertrekken zonder verplichte quarantaine en een negatief testresultaat.
 • Oranje: je kan niet vertrekken zonder thuisquarantaine en een negatief testresultaat.
 • Groen: we bevelen je aan om minstens 2 dagen thuis te zijn vooraleer je alweer op Top Vakantie vertrekt.

* De kleurcodes die bepaalde landen krijgen, wisselen van dag tot dag. Check deze regelmatig.

** Top Vakantie hanteert mogelijks strengere regels dan de overheid.


Krijg ik een financiële tegemoetkoming als het kamp van mijn kind voortijdig dient beëindigd te worden?

Top Vakantie voorziet niet in een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer een kind wegens ziekte vroegtijdig het kamp dient te verlaten. Het Corona-gebeuren legt ons als organisatie namelijk heel wat (beperkende) maatregelen op die een impact hebben op onze werking en financiën (o.a. het werken in bubbels van 50 personen (deelnemers en begeleiders) per vakantiecentrum/gebouw, diverse sanitaire maatregelen, …). Vanuit de koepel van de jeugdwerkorganisaties worden ouders dan ook opgeroepen solidair te zijn met de jeugdwerkorganisaties.


Heeft Top Vakantie eigenlijk schade van al deze toestanden?

Absoluut! De coronacrisis treft ons allemaal erg hard. In de eerste plaats als mens en als samenleving. We zijn met Top Vakantie erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen. De maatregelen die worden genomen, zijn ernstig en roepen ons op voor gezamenlijke solidariteit en verantwoordelijkheid.

De impact van de epidemie treft Top Vakantie daarnaast ook als organisatie. We volgen echter alles zo goed mogelijk op en nemen de nodige maatregelen zodat Top Vakantie doorheen deze crisis geraakt. We danken jou ook voor het vertrouwen in Top Vakantie. Indien je in het aangepaste aanbod geen Top Vakantie(-cursus) voor jou vond, hopen we je in ieder geval tijdens Zomer 2021 wel weer terug te zien!