Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Top Vakantie kiest voor diversiteit!

We leven in een zeer diverse samenleving waarin kinderen met een beperking dankzij het M-decreet les volgen in het reguliere onderwijssysteem, waarin jongeren met en zonder migratie-achtergrond gewoon samen in eenzelfde sportclub zitten, waarin elkeen in zijn kennissenkring wel iemand kent met genderdiversiteit, waarin een andere of net geen godsdienst belijden geen basis is voor onderscheid, ... Top Vakantie wil als pluralistische organisatie een afspiegeling zijn van die samenleving. Iedereen is dan ook welkom!