Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Corona en Top Vakantie


FAQ

In deze FAQ’s proberen we zoveel mogelijk antwoorden op eventuele vragen te verzamelen.

Vorige zomervakantie heeft het jeugdwerk getoond hoe ze dankzij de bubbels en extra afspraken veilig op vakantie konden gaan. Geslaagd met grootste onderscheiding en met felicitaties van de jury. Na een herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie met slechts een zeer beperkt aantal toegelaten Top Vakanties staan we nu klaar om te knallen.

Voor de organisatie van onze vakanties baseren we ons op de richtlijnen van de overheid. Indien de wetgeving een negatieve test eist, moet je deze voorleggen bij vertrek anders gelden de algemene annulatievoorwaarden. De kosten voor deze test worden niet terugbetaald door Top Vakantie en zijn voor rekening van de ouder/verantwoordelijke. We hopen, net zoals jullie, hierover snel duidelijkheid te krijgen van de overheid. Meer info over de PCR-test.


Gaan de zomervakanties door?

We kregen van het Overlegcomité al het goede nieuws dat de zomervakanties door kunnen gaan. In bubbels van 100 deelnemers en met de nodige extra protocollen en aandacht voor hygiëne.

Uitgangspunt is steeds het vakantiegevoel te laten primeren en zo min mogelijk aan het Jeugdwerk-DNA te raken: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. 

De concrete maatregelen en protocollen die gelden op jouw vakantie kan je hier nalezen.


Wat met buitenlandse vakanties?

Groepsvakanties van jeugdwerkorganisaties in het buitenland mogen dit jaar volgens de Jeugdwerkregels, in tegenstelling tot Zomer 2020, ongelimiteerd doorgaan. Toch zijn we ook nog afhankelijk van de modaliteiten rond reizen in Europa en van de maatregelen ter plaatse.

De protocollen die gelden voor binnenlandse vakanties, gelden niet automatisch ook voor de buitenlandse vakanties. Het zou kunnen dat, door lokale regels en wetten, de maatregelen in het buitenland nog strenger zullen zijn. De concrete maatregelen en protocollen die gelden op jouw buitenlandse Top Vakantie (voor zover deze al bekend zijn) kan je hier nalezen. Weet dat deze maatregelen en protocollen permanent onderhevig zijn aan wijzigingen. We vragen dan ook het nodige begrip hiervoor in de voorbereiding van deze verblijven.


Wat als ik mijn reis of cursus toch zelf wil annuleren?

Indien je wilt annuleren, dan valt dit onder de standaard annulatievoorwaarden. Deze vind je in de algemene voorwaarden terug.

Bovendien kan je uitzonderlijk ook gratis annuleren indien je bij vertrek aan één van volgende voorwaarden voldoet:

  • Indien je de symptomen van corona (hoesten, ademhalingsproblemen en koorts) vertoont, mits bewijs van een doktersattest.
  • Bij een positieve test op corona of bij twijfel, mits bewijs van een doktersattest.
  • Bij een verplichte quarantaine van de deelnemer, mits getuigschrift van quarantaine van de dokter.

Wat als sommige activiteiten op vakantie niet door kunnen gaan?

Door de veranderende regelgeving rond Corona is het nog niet altijd duidelijk welke externe activiteiten wel en niet kunnen of mogen doorgaan. Met Top Vakantie gaan we enkel externe activiteiten laten doorgaan als dit op een gezonde en verantwoorde manier kan. We volgen dit op en zoeken in de mate van het mogelijke een waardig alternatief. We hopen hierin te kunnen rekenen op jullie begrip en doen er sowieso alles aan om je kind een geslaagde vakantie te bezorgen.


Er worden bepaalde activiteiten afgelast o.w.v. Corona (bv. uitstap pretpark). Daarom wil ik annuleren. Is dit dan gratis?

Het staat vrij om te annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden. Je kan dus niet gratis annuleren indien er activiteiten wegvallen door overmacht. We proberen wel altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.


Kan ik nog inschrijven?

Je kan inschrijven voor vakanties met én zonder overnachting tijdens de zomervakantie via de website.

Er zijn nog steeds vrije plaatsen voor deelnemers tot en met 18 jaar op alle soorten vakanties.

Voor het vormingsaanbod (vanaf 15 jaar) kan je inschrijven via www.topvorm.net.Wie mag er mee?

We stellen ons aanbod open om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een Top Vakantie te laten beleven. Sowieso moeten we rekening houden met onderstaande voorwaarden:

  • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouder(s)/verantwoordelijke (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
  • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.

Wat als iemand ziek wordt tijdens de Top Vakantie?

Hiervoor dienen/zullen steeds alle geldende regels gevolgd (te) worden.

Als ouder/verantwoordelijke draag je hierin samen met ons een grote verantwoordelijkheid (bvb. kind van het kamp ophalen, eventuele testresultaten meedelen, ...).


Wat als iemand in de kampbubbel besmet blijkt tijdens of tot 2 dagen na de vakantie?

Hiervoor dienen/zullen steeds alle geldende regels gevolgd (te) worden.

Als ouder/verantwoordelijke draag je hierin samen met ons een grote verantwoordelijkheid (bvb. kind van het kamp ophalen, eventuele testresultaten meedelen, ...).


Krijg ik een financiële tegemoetkoming als het kamp van mijn kind voortijdig dient beëindigd te worden?

Top Vakantie voorziet niet in een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer een kind wegens ziekte vroegtijdig het kamp dient te verlaten. Het Corona-gebeuren legt ons als organisatie namelijk heel wat (beperkende) maatregelen op die een impact hebben op onze werking en financiën. Vanuit de koepel van de jeugdwerkorganisaties worden ouders dan ook opgeroepen solidair te zijn met de jeugdwerkorganisaties.


Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie (want het is een ziekte en geen lichamelijk ongeval), maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Top Vakantie. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.


Ik ging op reis naar het buitenland voor aanvang van mijn geboekte Top Vakantie. Kan ik nog vertrekken?

Indien u voor aanvang van uw Top Vakantie in het buitenland was, check dan tijdig welke kleurcode jouw vakantieland van Buitenlandse Zaken* krijgt.

  • Rood: personen die terugkeren uit een „rode” zone na een verblijf van meer dan 48 uur dienen zich te onderwerpen aan de verplichte tests en quarantaine en kunnen binnen die periode niet op Top Vakantie vertrekken.
  • Oranje/Groen: we bevelen je aan om minstens 2 dagen thuis te zijn vooraleer je alweer op Top Vakantie vertrekt.

* De kleurcodes die bepaalde landen krijgen, kunnen wekelijks wisselen.  Check deze regelmatig.


Heeft Top Vakantie eigenlijk schade van al deze toestanden?

Absoluut! De coronacrisis treft ons allemaal erg hard. In de eerste plaats als mens en als samenleving. We zijn met Top Vakantie erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen.

De impact van de epidemie treft Top Vakantie daarnaast ook als organisatie. We volgen echter alles zo goed mogelijk op en nemen de nodige maatregelen zodat Top Vakantie doorheen deze crisis geraakt. We danken jou ook voor het vertrouwen in Top Vakantie en willen nu vooral zoveel mogelijk doen waar we goed in zijn: kinderen de tijd van hun leven bezorgen! Want dat is wat zij vooral ook verdienen na deze hele periode!Coronacoördinator

Iedere jeugdwerkorganisatie dient een coronacoördinator aan te stellen en openbaar kenbaar te maken. Deze persoon is niet de persoon die je zal antwoorden op om het even welke corona- of kampgerelateerde vraag. Deze persoon is wel de persoon die de brug qua communicatie zal vormen tussen Top Vakantie vzw en contacttracers bij een eventueel positief geval.

De Top Vakantie-coronacoördinator is Dorien Mellaerts, te bereiken via 02 642 20 35.