Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Onze Top Vakanties in België

Dit overzicht is een samenvatting van de regels waaraan Top Vakantie vzw zich deze zomer dient te houden om er voor elke deelnemer en vrijwilliger een veilige, maar plezante vakantie van te maken. Deze afspraken gelden voor alle binnenlandse vakanties. We maken geen uitzonderingen en vragen dan ook aan jullie, als ouder/verantwoordelijke, om met gezond verstand deze richtlijnen op te volgen/na te leven. Zo maken we er voor iedereen een onvergetelijke en veilige ervaring van!

Ook al kregen we goed nieuws, toch weten we uit ervaring dat regels en protocollen altijd nog kunnen veranderen. Daarom geven we hieronder altijd een overzicht van de meest recente.


Wie mag mee op vakantie?

1. Wie ziek is, mag niet mee!

 • Als je ziek bent of als je 3 dagen voor vertrek ziektesymptomen vertoont (hoesten, koorts, moeilijk ademen, verstopte neus, geur- en smaakverlies, ...)
 • Deze regel geldt voor iedereen: voor alle deelnemers, animators, heemploegen, ...
 • Gelieve deze regel strikt na te leven en je kind niet op Top Vakantie te laten vertrekken als deze symptomen zichtbaar zijn. Met een officieel doktersattest wordt het geld van je vakantie door Top Vakantie terugbetaald.

2. Risicogroepen 

Indien je kind tot een risicogroep behoort, is er toestemming nodig van:

 • Ouders/verantwoordelijke bij een chronische ziekte die onder controle is door medicatie. (Vraag bij hooikoorts ook zeker een attest aan je dokter!)
 • (Huis)arts in alle andere specifieke situaties.

Niet zeker of je kind tot een risicogroep behoort? Ga dan sowieso in overleg met de (huis)arts.

3. Meerdere vakanties/kampen (van andere jeugdbewegingen)?   

 • We vragen om je kind 2 dagen vóór vertrek op een Top Vakantie zo weinig mogelijk in contact te brengen met andere (jeugdwerk)bubbels.
 • Ook als gezinsbubbel beperk je best 2 dagen voor vertrek alle fysieke contacten. Zo kunnen we samen hoogrisicocontacten en vervroegde terugkeer van de vakantie beperken.

Contactbubbels

Elke groep bestaat steeds uit maximum 100 deelnemers (begeleiding exclusief). Dit noemen we een bubbel. Binnen deze bubbel is contact met elkaar mogelijk! Dat wil zeggen: 

 • Je moet geen afstand bewaren.
 • Er is geen mondmasker nodig.
 • Handhygiëne blijft de richtlijn: zoveel mogelijk handen wassen.

Op sommige Top Vakantie-bestemmingen zijn soms wel meerdere bubbels aanwezig. Daarvoor gelden dan volgende regels:

 • Elke vakantie heeft z’n eigen begeleiders. Maar ook: eigen slaapkamers, eigen sanitaire ruimtes, eigen speelruimtes, eigen materiaal, …
 • De bubbels hebben nooit fysiek contact.


Vertrek en aankomst

Gelieve de nodige afstand te bewaren t.o.v. andere aanwezigen en draag als volwassene een mondmasker.
Uiteraard staat het begeleidend team voor antwoorden op al je vragen klaar. Probeer vooral bij drukte evenwel niet nodeloos te blijven hangen.

1. Vertrek

 • Alle deelnemers worden gebracht naar het vakantiecentrum. Het tijdstip (een tijdsslot) wordt meegedeeld op de vertrekdocumenten.
 • Volg bij aankomst de richtlijnen die ter plaatse worden aangegeven. We hanteren hierbij het principe van “Kiss&Ride”.
 • Na aanmelding van de deelnemer vragen wij je om afscheid te nemen. De animators nemen het vanaf hier over en zullen de deelnemer verder begeleiden.
 • We raden aan om niet te carpoolen met andere deelnemers om risico's te beperken.

2. Aankomst

 • Alle deelnemers worden aan het vakantiecentrum opgehaald. Het tijdstip (een tijdsslot) waarop dit kan, wordt meegedeeld op de vertrekdocumenten.
 • Bij het ophalen van je kind op het einde van het verblijf/elke dag voor vakanties zonder overnachting hanteren we opnieuw het principe van “Kiss&Ride”.


Maatregelen tijdens de vakantie

Tijdens de vakantie heeft elke bubbel z’n eigen ruimtes: slaapruimtes (Top Vakanties met overnachting), sanitaire voorzieningen en speelruimtes, …
Indien sommige ruimtes toch door beide bubbels gebruikt worden, wordt alles grondig gereinigd en verlucht. Zowel de begeleiders als de heemploegen zijn hier bijzonder aandachtig voor.
Over het algemeen zorgen de begeleiders ook voor het verluchten van alle ruimtes en voor een dagelijkse hygiëne. Een routine van ‘handen wassen’ maakt deel uit van het dagelijks leven. Er wordt hier extra aandacht aan besteed.
Zelf mee te brengen: een 4-tal (herbruikbare) mondmaskers (tenzij anders vermeld) en een opbergzakje. We vragen dit voor iedereen die meegaat op een Top Vakantie in een bubbel met ook +12-jarigen, volgens de geldende richtlijnen.

De gouden regels zijn:

 • Ventilatie
 • Mondmasker (ten opzichte van externen)
 • Rust
 • Hygiëne

Wat als jouw kind ziek wordt op vakantie?

Jouw kind zal dan in een quarantaineruimte verblijven, bijgestaan door een begeleider uiteraard, totdat jij als ouder/verantwoordelijke jouw kind komt ophalen. We vragen om zo snel als mogelijk jouw kind te komen ophalen op de vakantiebestemming zelf.
Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie, maar wel onder de ziekteverzekering  van de ouder(s)/verantwoordelijke zelf.