Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Onze Top Vakanties in België

Op het Overlegcomité van 20 augustus ll. werd beslist dat de beperkingen voor georganiseerde activiteiten, dus ook voor jeugdwerk, wegvallen in Vlaanderen. Top Vakantie blijft zich samen met de jeugdwerksector wel richten op enkele simpele richtlijnen hieronder beschreven.

We vragen aan jullie, als deelnemer/ouder/verantwoordelijke/vrijwilliger, om met gezond verstand deze richtlijnen op te volgen/na te leven. Zo maken we er voor iedereen een onvergetelijke en veilige ervaring van!


Wie mag mee op vakantie?

1. Wie ziek is, mag niet mee!

 • Als je ziek bent of als je 3 dagen voor vertrek ziektesymptomen vertoont (hoesten, koorts, moeilijk ademen, verstopte neus, geur- en smaakverlies, ...)
 • Deze regel geldt voor iedereen: voor alle deelnemers, animators, heemploegen, ...
 • Gelieve deze regel strikt na te leven en (je kind) niet op Top Vakantie te (laten) vertrekken als deze symptomen zichtbaar zijn. Met een officieel doktersattest wordt het geld van je vakantie door Top Vakantie terugbetaald.

2. Risicogroepen 

Indien je (kind) tot een risicogroep behoort, is er toestemming nodig van:

 • Ouders/verantwoordelijke bij een chronische ziekte die onder controle is door medicatie. (Vraag bij hooikoorts ook zeker een attest aan je dokter!)
 • (Huis)arts in alle andere specifieke situaties.

Niet zeker of je (kind) tot een risicogroep behoort? Ga dan sowieso in overleg met de (huis)arts.

3. Meerdere hoogrisicocontacten?

   We vragen om het aantal hoogrisicocontacten vóór vertrek op een Top Vakantie te beperken.


Welke contactregels zijn van toepassing?

Binnen onze kampgroep zijn er geen coronabeperkende maatregelen. Dat wil zeggen: 

 • Je moet geen afstand bewaren.
 • Er is geen mondmasker nodig.
Bij contact tussen onze kampgroep en externen:
 • draagt elke +12-jarige deelnemer/begeleider die geen afstand kan houden een mondmasker.
 • wordt aan externen aan de groep (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen, verantwoordelijken van de infrastructuur, leveranciers, ...) gevraagd om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is.
 • op het publieke domein houden we ons extra aan de maatregelen die van toepassing zijn op die plaats en voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers, ...


Hoe worden vertrek en aankomst geregeld?

Gelieve de nodige afstand te bewaren t.o.v. andere aanwezigen en draag als volwassene een mondmasker.
Uiteraard staat het begeleidend team voor antwoorden op al je vragen klaar. Probeer vooral bij drukte evenwel niet nodeloos te blijven hangen.

1. Vertrek

 • Alle deelnemers worden gebracht naar het vakantiecentrum. Het tijdstip (een tijdsslot) wordt meegedeeld op de vertrekdocumenten.
 • Volg bij aankomst de richtlijnen die ter plaatse worden aangegeven. We hanteren hierbij het principe van “Kiss&Ride”.
 • Na aanmelding van de deelnemer vragen wij je om afscheid te nemen. De animators nemen het vanaf hier over en zullen de deelnemer verder begeleiden.
 • We raden aan om niet te carpoolen met andere deelnemers om risico's te beperken.

2. Aankomst

 • Alle deelnemers worden aan het vakantiecentrum opgehaald. Het tijdstip (een tijdsslot) waarop dit kan, wordt meegedeeld op de vertrekdocumenten.
 • Bij het ophalen van je kind op het einde van het verblijf/elke dag voor vakanties zonder overnachting hanteren we opnieuw het principe van “Kiss&Ride”.


Wat zijn aandachtspunten tijdens de Top Vakantie?

De gouden regels zijn:

 • Ventilatie
 • Mondmasker (ten opzichte van externen)
 • Rust
 • Hygiëne

Tijdens de Top Vakantie heeft elke kampgroep onbeperkt toegang tot alle ruimtes. Deze worden regelmatig grondig gereinigd en verlucht. Zowel de begeleiders als de heemploegen zijn hier bijzonder aandachtig voor.
De begeleiders besteden ook extra aandacht aan een dagelijkse hygiëne. Een routine van ‘handen wassen’ maakt deel uit van het dagelijks leven.
Zelf mee te brengen voor iedere deelnemer/vrijwilliger van +12 jaar: een 4-tal (herbruikbare) mondmaskers (tenzij anders vermeld) en een opbergzakje. Indien het meebrengen van mondmaskers vereist is voor jongere deelnemers wordt dit op de vertrekdocumenten vermeld.


Wat als jouw kind ziek wordt op vakantie?

Jouw kind zal dan in een quarantaineruimte verblijven, bijgestaan door een begeleider uiteraard, totdat jij als ouder/verantwoordelijke jouw kind komt ophalen. We vragen om zo snel als mogelijk jouw kind te komen ophalen op de vakantiebestemming zelf.
Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie, maar wel onder de ziekteverzekering  van de ouder(s)/verantwoordelijke zelf.