Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Corona en Top Vakantie


FAQ

In deze FAQ’s proberen we zoveel mogelijk antwoorden op eventuele vragen te verzamelen.


Gaan de vakanties door?

Ja!

Er worden natuurlijk wel nog steeds een aantal basisrichtlijnen opgevolgd, zoals:

 • De aanbeveling voor deelnemers en vrijwilligers om voor aanvang van de Top Vakantie een sneltest te doen. 
 • Extra aandacht voor:
  • Het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik.
  • De basishygiëne bij deelnemers én begeleiding: het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog, ...
 • Deelnamevoorwaarde rond ziekte:
  • Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
  • Wie een contact had met iemand die besmet is met COVID-19, kan pas deelnemen na afloop van de officiële quarantaineperiode en/of de periode waarin gevraagd wordt om preventieve maatregelen (mondmaskerdracht, afstand vermijden van kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het risicocontact na te leven.
  • We willen het risico om corona binnen onze Top Vakantie te brengen nog steeds zo minimaal mogelijk houden. Om (een deel van) de groep niet nodeloos te hypothekeren bij een eventuele besmetting of risicocontact hanteren we een nultolerantiebeleid. 
 • Extra maatregelen bij contact met externen:
  • Als groep op het publieke domein houden we ons aan de maatregelen die van toepassing zijn op die plaats en voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers, ...

Uitgangspunt is steeds het vakantiegevoel te laten primeren en zo min mogelijk aan het Jeugdwerk-DNA te raken: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. 


Gaan de vakanties in het buitenland door?

Ja!

We zijn voor de praktische organisatie van deze vakanties ook wel afhankelijk van de lokale regels en maatregelen ter plaatse en er dient ook rekening gehouden te worden met eventuele maatregelen bij de terugkeer.

Je zal hier steeds tijdig over geïnformeerd worden voor vertrek.


Is een negatief testresultaat verplicht voor vertrek?

Soms wel, soms niet.

We volgen hiervoor de regels die gelden in het bestemmingsland. Is een PCR-test of antigeentest voor jou verplicht, dan is het hebben van een negatief resultaat bindend vooraleer je ook effectief kan vertrekken. De verplichte PCR-tests zullen gecontroleerd worden bij vertrek.

Een (zelf)test voor vertrek is aanbevolen. Het is de medeverantwoordelijkheid van iedereen om de Top Vakantie voor alle deelnemers en begeleiders zo veilig en gezond als mogelijk te laten verlopen. Daarom blijven we als Top Vakantie elkeen die niet verplicht is om een negatief testresultaat voor te leggen ten sterkste aanbevelen om vóór vertrek toch een test te laten afnemen. Dit betreft dan bij voorkeur een PCR-test van maximaal 72u oud of een antigeentest bij de apotheek van maximaal 48u oud, maar minstens een zelftest. Wij zullen het resultaat van deze aanbevolen test niet nagaan.  ALGEMEEN

Ik moet de nodige documenten op papier hebben, waarom en hoe kom ik eraan?

Alle nodige documenten moeten (ook) op papier mee, want je moet ze te allen tijde kunnen voorleggen. Top Vakantie raadt het niet aan om dure smartphones mee te nemen en marcheert die even niet, is er helemaal een probleem. Je kan deze papieren documenten downloaden via mijngezondheid.be / mijnburgerprofiel.be / myhealthviewer.be / …


Wat als ik net voor de vakantie positief test?

Dit van onder een annulatie met medische reden. Er wordt dus enkel €30 administratie aangerekend. 


Wat als ik mijn reis of cursus toch zelf wil annuleren?

Indien je wilt annuleren, dan valt dit onder de standaard annulatievoorwaarden. Deze vind je in de algemene voorwaarden terug.


Wat als sommige activiteiten op vakantie toch niet door kunnen gaan omwille van coronamaatregelen?

Met Top Vakantie laten we enkel activiteiten doorgaan als dit op een gezonde en verantwoorde manier kan. Indien een vooropgestelde activiteit niet kan doorgaan, zoeken we in de mate van het mogelijke een waardig alternatief. We hopen hierin te kunnen rekenen op jullie begrip en doen er sowieso alles aan om je kind een geslaagde vakantie te bezorgen.


Er worden bepaalde activiteiten afgelast o.w.v. Corona (bv. uitstap pretpark). Daarom wil ik annuleren. Is dit dan gratis?

Het staat vrij om te annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden. Je kan dus niet gratis annuleren indien er activiteiten wegvallen door overmacht. We proberen wel altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.


Kan ik nog inschrijven?

Je kan inschrijven voor vakanties met én zonder overnachting voor de paas- en de zomervakantie via de website.

Er zijn nog steeds vrije plaatsen voor deelnemers van 3 tot en met 25 jaar op alle soorten vakanties.

Voor het vormingsaanbod (vanaf 15 jaar) kan je inschrijven via www.topvorm.net.Wie mag er mee?

We stellen ons aanbod open om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een Top Vakantie te laten beleven. Sowieso moeten we rekening houden met onderstaande voorwaarden:

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouder(s)/verantwoordelijke (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.

Wat als je ziek bent voor aanvang van de Top Vakantie?

Werd je persoon ziek in de dagen voor het kamp, dan kan er terug deelgenomen worden indien je 3 dagen symptoomvrij bent.

Werd je positief bevonden voor aanvang van de Top Vakantie, dan kan enkel deelnemen na afloop van de vooropgestelde quarantainetermijn en/of eventuele termijn van te nemen preventieve maatregelen tot en met 10 dagen na de gestelde diagnose.


Wat als iemand ziek wordt tijdens de Top Vakantie?

Iemand die ziek is, hoort niet op kamp!

Was deze persoon al op kamp, dan dient deze naar huis te gaan.

Werd deze persoon ziek in de dagen voor het kamp, dan kan er terug deelgenomen worden indien 3 dagen symptoomvrij en/of de vooropgestelde quarantainetermijn en eventuele termijn van te nemen preventieve maatregelen voorbij is.

Als ouder/verantwoordelijke draag je hierin samen met ons een grote verantwoordelijkheid (bvb. kind van het kamp ophalen, eventuele testresultaten meedelen, ...).

Bij een bevestigde coronabesmetting op een buitenlandse Top Vakantie respecteren we de quarantaine-, isolatie- en/of repatriëringsregels van het bestemmingsland. We dienen hiervoor in eerste instantie de maatregelen van de lokale autoriteiten te volgen. Daarnaast gebeurt een eventuele repatriëring in samenspraak met het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

Ook al is een negatief testresultaat voor jou misschien niet verplicht door het bestemmingsland voor vertrek, dan nog raden we dat ten stelligste aan om het risico op besmettingen in het buitenland zoveel mogelijk te beperken. 


Wat als iemand in de groep besmet blijkt kort na de Top Vakantie?

In dat geval dienen/zullen steeds alle geldende regels van contactopsporing gevolgd (te) worden zoals quarantaine en/of periode van preventieve maatregelen naargelang je leeftijd en/of vaccinatiestatus.

Als ouder/verantwoordelijke draag je hierin samen met ons een grote verantwoordelijkheid.


Wat als je een hoogrisicocontact had voor aanvang van je vakantie?

Wie een risicocontact had met iemand die besmet is met COVID-19, kan pas deelnemen na afloop van de officiële quarantaineperiode en/of de periode waarin gevraagd wordt om preventieve maatregelen (mondmaskerdracht, afstand vermijden van kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het risicocontact na te leven.  Krijg ik een financiële tegemoetkoming als het kamp van mijn kind voortijdig dient beëindigd te worden?

  Top Vakantie voorziet niet in een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer een kind wegens ziekte vroegtijdig het kamp dient te verlaten. Het coronagebeuren heeft ons als organisatie namelijk al heel wat (beperkende) maatregelen opgelegd die een impact hebben op onze werking en financiën. Vanuit de koepel van de jeugdwerkorganisaties worden ouders dan ook opgeroepen solidair te zijn met de jeugdwerkorganisaties.


  Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

  Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie (want het is een ziekte en geen lichamelijk ongeval), maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Top Vakantie. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.


  Ik ging op reis naar het buitenland voor aanvang van mijn geboekte Top Vakantie. Kan ik nog vertrekken?

  Indien u voor aanvang van uw Top Vakantie in het buitenland was, check dan tijdig welke kleurcode jouw vakantieland* heeft en of daar eventuele bijkomende tests en quarantainemaatregelen aan vasthangen. 

  Sowieso wordt algemeen in het Jeugdwerk aanbevolen om sociale contacten 2 dagen voor je Top Vakantie te beperken.

  * De kleurcodes die bepaalde landen krijgen, kunnen wekelijks wisselen.  Check deze regelmatig.


  Heeft Top Vakantie eigenlijk schade (geleden) van al deze toestanden?

  We zijn met Top Vakantie nog altijd erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid te blijven opnemen.

  De impact van de epidemie heeft Top Vakantie daarnaast natuurlijk ook als organisatie al getroffen. We danken jou voor het (blijvend) vertrouwen in Top Vakantie en willen vooral zoveel mogelijk blijvend kunnen doen waar we goed in zijn: kinderen de tijd van hun leven bezorgen! Want dat is wat zij vooral ook verdienen na deze hele periode!