Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Corona en Top Vakantie


FAQ

In deze FAQ’s proberen we zoveel mogelijk antwoorden op eventuele vragen te verzamelen.

In een periode van meer dan 1,5 jaar heeft Top Vakantie, samen het het ganse Jeugdwerk, getoond hoe er ondanks corona dankzij strikte jeugdwerkregels (o.a. een werking in bubbels en extra afspraken) toch nog veilig op vakantie gegaan kon worden. Dit telkens met felicitaties van virologen en beleidsmakers, maar bovenal ook van ouders/verantwoordelijken én de deelnemers en vrijwilligers zelf. 

Voor de organisatie van onze komende Top Vakanties baseren we ons nog steeds op de voor de sector geldende richtlijnen en de bepalingen (de) overheid/overheden.

Terwijl op het overlegcomité van 20 augustus 2021 nog beslist werd dat vanaf 01 september fase 4 van de afbouw van coronamaatregelen in zou gaan, werden op dat van 26 november tijdelijk, tot 20 december 2021, weer strengere regels afgekondigd. Dit omwille van een ongunstigere evolutie van de epidemiologische situatie. Zo zijn er heden weer beperkingen voor georganiseerde activiteiten, dus ook voor Jeugdwerk, in Vlaanderen.


Gaan de wintervakanties (Kerst - Krokus - Pasen) in het binnenland door?

Situatie Top Vakanties tijdens de kerstvakantie: zie update 29 november 2021.

Krokus- en paasvakantie:

Er worden steeds een aantal basisrichtlijnen opgevolgd, zoals:

 • Voorkeur voor activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan.
 • Extra aandacht voor:
  • Het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik.
  • De basishygiëne bij deelnemers én begeleiding: het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog, ...
 • Deelnamevoorwaarde rond ziekte:
  • Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
  • Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen niet deelnemen aan het aanbod.
 • Extra maatregelen bij contact met externen:
  • Een +10-jarige deelnemer/begeleider die geen afstand kan houden in contact met een externe, draagt een mondmasker.
  • Aan externen aan de groep (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen, verantwoordelijken van de infrastructuur, leveranciers, ...) wordt gevraagd om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is.
  • Samenscholingen worden vermeden. Als groep op het publieke domein houden we ons aan de maatregelen die van toepassing zijn op die plaats en voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers, ...

Uitgangspunt is steeds het vakantiegevoel te laten primeren en zo min mogelijk aan het Jeugdwerk-DNA te raken: kinderen en jongeren centraal, groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk, actief en zoveel meer. 


Gaan de wintervakanties (Kerst - Krokus - Pasen) in het buitenland door?

Situatie Top Vakanties tijdens de kerstvakantie: zie update 29 november 2021.

Krokus- en paasvakantie:

Groepsvakanties van jeugdwerkorganisaties in het buitenland mogen doorgaan. Toch zijn we ook nog afhankelijk van eventuele maatregelen ter plaatse en dient ook rekening gehouden te worden met eventuele maatregelen bij de terugkeer.

Door lokale regels en wetten zou het kunnen dat, bovenop de richtlijnen die gelden voor binnenlandse vakanties, de maatregelen in het buitenland strenger zullen zijn. Doordat deze permanent onderhevig zijn aan wijzigingen, vragen we het nodige begrip hiervoor in de voorbereiding van deze verblijven.


Wat als ik mijn reis of cursus toch zelf wil annuleren?

Indien je wilt annuleren, dan valt dit onder de standaard annulatievoorwaarden. Deze vind je in de algemene voorwaarden terug.

Bovendien kan je uitzonderlijk ook gratis annuleren indien je bij vertrek aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Indien je de symptomen van corona (hoesten, ademhalingsproblemen en koorts) vertoont, mits bewijs van een doktersattest.
 • Bij een positieve test op corona of bij twijfel, mits bewijs van een doktersattest.
 • Bij een verplichte quarantaine van de deelnemer, mits getuigschrift van quarantaine van de dokter.

Is een coronapas een vereiste voor deelname?

Neen.

Indien een bepaalde wetgeving/bestemming een negatieve test eist, moet je deze wel kunnen voorleggen bij vertrek. Anders gelden de algemene annulatievoorwaarden.

De kosten voor deze test worden niet terugbetaald door Top Vakantie en zijn voor rekening van de ouder/verantwoordelijke.


Wat als sommige activiteiten op vakantie toch niet door kunnen gaan omwille van coronamaatregelen?

Met Top Vakantie laten we enkel externe activiteiten doorgaan als dit op een gezonde en verantwoorde manier kan. Indien een vooropgestelde activiteit zo niet kan doorgaan, zoeken we in de mate van het mogelijke een waardig alternatief. We hopen hierin te kunnen rekenen op jullie begrip en doen er sowieso alles aan om je kind een geslaagde vakantie te bezorgen.


Er worden bepaalde activiteiten afgelast o.w.v. Corona (bv. uitstap pretpark). Daarom wil ik annuleren. Is dit dan gratis?

Het staat vrij om te annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden. Je kan dus niet gratis annuleren indien er activiteiten wegvallen door overmacht. We proberen wel altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.


Kan ik nog inschrijven?

Je kan inschrijven voor vakanties met én zonder overnachting tijdens het winterseizoen via de website.

Er zijn nog steeds vrije plaatsen voor deelnemers van 3 tot en met 18 jaar op alle soorten vakanties.

Voor het vormingsaanbod (vanaf 15 jaar) kan je inschrijven via www.topvorm.net.Wie mag er mee?

We stellen ons aanbod open om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een Top Vakantie te laten beleven. Sowieso moeten we rekening houden met onderstaande voorwaarden:

 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouder(s)/verantwoordelijke (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.

Wat als iemand ziek wordt tijdens de Top Vakantie?

Iemand die ziek is, hoort niet op kamp!

Was deze persoon al op kamp, dan dient deze naar huis te gaan.

Werd deze persoon ziek in de dagen voor het kamp, dan kan er terug deelgenomen worden indien 3 dagen symptoomvrij en/of de vooropgestelde quarantainetermijn voorbij is.

Als ouder/verantwoordelijke draag je hierin samen met ons een grote verantwoordelijkheid (bvb. kind van het kamp ophalen, eventuele testresultaten meedelen, ...).


Wat als iemand in de groep besmet blijkt tijdens of kort na de Top Vakantie?

In dat geval dienen/zullen steeds alle geldende regels van contactopsporing gevolgd (te) worden (hoogrisicocontacten vs laagrisicocontacten).

Als ouder/verantwoordelijke draag je hierin samen met ons een grote verantwoordelijkheid (bvb. kind van het kamp ophalen, eventuele testresultaten meedelen, ...).


Krijg ik een financiële tegemoetkoming als het kamp van mijn kind voortijdig dient beëindigd te worden?

Top Vakantie voorziet niet in een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer een kind wegens ziekte vroegtijdig het kamp dient te verlaten. Het coronagebeuren heeft ons als organisatie namelijk al heel wat (beperkende) maatregelen opgelegd die een impact hebben op onze werking en financiën. Vanuit de koepel van de jeugdwerkorganisaties worden ouders dan ook opgeroepen solidair te zijn met de jeugdwerkorganisaties.


Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

Corona valt niet onder de verzekering van Top Vakantie (want het is een ziekte en geen lichamelijk ongeval), maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Top Vakantie. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.


Ik ging op reis naar het buitenland voor aanvang van mijn geboekte Top Vakantie. Kan ik nog vertrekken?

Indien u voor aanvang van uw Top Vakantie in het buitenland was, check dan tijdig welke kleurcode jouw vakantieland van Buitenlandse Zaken* krijgt.

 • Rood: personen die terugkeren uit een „rode” zone na een verblijf van meer dan 48 uur dienen zich te onderwerpen aan de verplichte tests en quarantaine en kunnen binnen die periode niet op Top Vakantie vertrekken.
 • Oranje/Groen: we bevelen je aan om minstens 2 dagen thuis te zijn vooraleer je alweer op Top Vakantie vertrekt.

* De kleurcodes die bepaalde landen krijgen, kunnen wekelijks wisselen.  Check deze regelmatig.


Heeft Top Vakantie eigenlijk schade (geleden) van al deze toestanden?

We zijn met Top Vakantie nog altijd erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid te blijven opnemen.

De impact van de epidemie heeft Top Vakantie daarnaast natuurlijk ook als organisatie al getroffen. We danken jou voor het (blijvend) vertrouwen in Top Vakantie en willen vooral zoveel mogelijk blijvend kunnen doen waar we goed in zijn: kinderen de tijd van hun leven bezorgen! Want dat is wat zij vooral ook verdienen na deze hele periode!Coronacoördinator

Iedere jeugdwerkorganisatie dient een coronacoördinator aan te stellen en openbaar kenbaar te maken. Deze persoon is niet de persoon die je zal antwoorden op om het even welke corona- of kampgerelateerde vraag. Deze persoon is wel de persoon die de brug qua communicatie zal vormen tussen Top Vakantie vzw en contacttracers bij een eventueel positief geval.

De Top Vakantie-coronacoördinator is Dorien Mellaerts, te bereiken via 02 642 20 35.