Hulp nodig? Bel ons op: 02 648 98 23

Wij behartigen jouw belangen!

Opvolging en discretie verzekerd!

AanspreekPunt Integriteit (API)

Het kan gebeuren dat je iets meemaakt wat je niet fijn vindt, waarbij iemand over jouw grenzen heen gaat. Dat noemen we grensoverschrijdend gedrag.

Top Vakantie hanteert een nultolerantiebeleid rond grensoverschrijdend gedrag. Daaronder valt niet alleen seksueel, maar ook psychisch en fysisch grensoverschrijdend gedrag (onder meer agressie, discriminatie, beledigingen, mishandeling, online risico’s, drugs, pesten, …).

Als Top Vakantie vinden we het belangrijk dat je over zo'n zaken met iemand kan praten. Ook als je ziet of hoort dat er iets bij iemand anders gebeurt, vinden we dat je ergens terecht moet kunnen.

Daarom voorzien we iemand bij wie jij hiervoor terecht kan: een API ofwel het AanspreekPunt Integriteit.

Het Aanspreekpunt Integriteit (API) zal eerst en vooral luisteren naar het verhaal. Daarna zal het API bekijken waar en hoe er geholpen kan worden. Het API heeft discretieplicht, dat wil zeggen dat wat er gezegd wordt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft. Soms kan het API echter niet anders dan toch extra hulp in te schakelen, maar daar zal zij jou altijd over informeren.

Iedereen kan trouwens bij het API terecht: vrijwilligers of deelnemers aan onze vakanties, (kadervormings)cursussen, … maar ook hun ouders, verantwoordelijken enzovoort.

Binnen Top Vakantie vzw is Sarah De Ruyter het API. Je kan haar bereiken via +32 2 642 20 21 of via sarah@topvakantie.be. Uiteraard kan je ook steeds terecht bij mensen die je zelf vertrouwt of de collega’s van het API.


Aangezien we als Top Vakantie belangenbehartiging hoog in het vaandel dragen, hebben we naast onze API ook nog een Ombudsdienst.

Ombudsdienst

Heb je problemen, vragen, klachten, voorstellen, nood aan een luisterend oor?

Neem contact op met:

Hendrik Bonne

ombudsdienst@topvakantie.be

+32 478 50 21 87